καλέστε μας στο 210 6800016
"Δημοσιεύστε την αναγγελία του γάμου σας σε εφημερίδες"

Χρήσιμες πληροφορίες - Οδηγίες για το γάμο σας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ (ΟΔΗΓΙΕΣ)


Συμπληρώνετε τη φόρμα με τα στοιχεία σας (τονισμένα) όπου αναγράφονται στα επίσημα έγγραφά σας (όπως ταυτότητα και διαβατήριο).


Παράδειγμα συμπλήρωσης της φόρμας


Ο Παπαδόπουλος Γιώργος του Ιωάννη και της Μαρίας το γένος Αγγελοπούλου (επώνυμο μητρός προ γάμου) που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής (αναφέρεται στην ταυτότητα ο τόπος γέννησης) και κατοικεί στο Γαλάτσι Αττικής (για να είστε βέβαιοι ότι θα γράψετε την διεύθυνση κατοικίας που μένετε πρέπει συμβουλευτείτε τους αρμόδιους οι οποίοι θα εκδώσουν την άδεια γάμου).

 

Σε περίπτωση που κατοικείτε στο εξωτερικό, ως τόπο κατοικίας θα γράψετε την Πόλη και τη Χώρα.

 

Στο τόπο που θα τελεστεί το μυστήριο δεν γράφουμε το ναό αλλά σε ποια περιοχή βρίσκεται, πχ. θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στα Τρίκαλα Κορινθίας. Αν είναι υποχρεωτική η δημοσίευση του ναού παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.


Στην περίπτωση μεικτών γάμων αρχικά θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή της περιοχής σας ώστε να σας δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη κατηγορία γάμου.


Στους μεικτούς γάμους (Έλληνες με κατοίκους άλλων χωρών) θα πρέπει να γραφτούν τα στοιχεία των μελλόνυμφων (οι οποίοι είναι αλλοδαποί) με Ελληνικούς χαρακτήρες όπως είναι στην επίσημη μετάφραση και με Αγγλικούς σε παρένθεση όπως είναι στα επίσημα έγγραφα της χώρας τους.ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ - Γνωστοποίηση Μελλοντικού Γάμου


Άρθρο 1367 - Τέλεση του γάμου. Ο γάμος τελείται είτε με τη σύγχρονη δήλωση των μελλονύμφων ότι συμφωνούν σ' αυτό (πολιτικός γάμος) είτε με ιερολογία από ιερέα της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας ή λειτουργό άλλου δόγματος ή θρησκεύματος γνωστού στην Ελλάδα. Η δήλωση γίνεται δημόσια κατά πανηγυρικό τρόπο ενώπιον δύο μαρτύρων, προς το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητος του τόπου όπου τελείται ο γάμος ή προς το νόμιμο αναπληρωτή τους, που είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν αμέσως σχετική πράξη. Οι προϋποθέσεις της ιεροτελεστίας και κάθε θέμα σχετικό μ αυτήν διέπονται από το τυπικό και τους κανόνες του δόγματος ή του θρησκεύματος σύμφωνα με το οποίο γίνεται ή ιεροτελεστία, εφ' όσον δεν είναι αντίθετοι με τη δημόσια τάξη. Ο θρησκευτικός λειτουργός είναι υποχρεωμένος να συντάξει αμέσως σχετική πράξη. Η τέλεση πολιτικού γάμου δεν εμποδίζει την ιερολογία του ίδιου γάμου κατά τη θρησκεία και το δόγμα των συζύγων.


Άρθρο 1368 - Άδεια γάμου. Για να τελεσθεί ο γάμος, είτε ως πολιτικός είτε με ιερολογία της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας, απαιτείται άδεια του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας της τελευταίας κατοικίας του καθενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος για την έκδοση της άδειας αρνείται να τη χορηγήσει, αποφασίζει αμετάκλητα το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο σύμφωνα με τις διατάξεις της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε δέκα ημέρες από την κατάθεση της σχετικής αιτήσεως.


Άρθρο 1369 - Γνωστοποίηση του μέλλοντος γάμου. Πριν από την τέλεση του γάμου, με όποιον τύπο κι αν αυτός πρόκειται να τελεσθεί, πρέπει να γνωστοποιούνται, με τοιχοκόλληση σχετικής αγγελίας στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα της κατοικίας του καθενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν, το όνομα και το επώνυμο των προσώπων αυτών, το επάγγελμά τους, το όνομα των γονέων τους και ο τόπος όπου γεννήθηκαν, όπου κατοικούσαν τελευταία και όπου πρόκειται να τελεσθεί ο γάμος. Αν ο γάμος δεν τελεσθεί μέσα σε έξη μήνες από τη γνωστοποίηση, η γνωστοποίηση πρέπει να επαναληφθεί. Όταν τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν κατοικούν σε μεγάλη πόλη, η γνωστοποίηση γίνεται με δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα του τόπου της κατοικίας.


Άρθρο 1370. Η άδεια γάμου δίνεται υποχρεωτικά, αφού ερευνηθεί αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι για το γάμο που πρόκειται να τελεσθεί και αν έγινε ή γνωστοποίηση. Αν υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι, η γνωστοποίηση μπορεί να παραληφθεί.


Άρθρο 1372 - Άκυρος και ανυπόστατος γάμος. Άκυρος είναι μόνον ο γάμος που έγινε κατά παράβαση των άρθρων 1350-1352, 1354, 1356- 1357, 1359-1360 και 1362. Δεν είναι άκυρος ο γάμος, εφ' όσον έχει γίνει ή δήλωση του άρθρου 1367 προς το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή το νόμιμο αναπληρωτή τους, έστω κι αν έχουν παραλειφθεί οι άλλοι όροι της τέλεσης. Γάμος που έγινε χωρίς να τηρηθεί καθόλου ένας από τους τύπους που προβλέπονται στο άρθρο 1367 είναι ανυπόστατος.